U BiH počinje proces digitalizacije

U BiH počinje proces digitalizacije

U BiH počinje proces digitalizacije

Danas je u Sarajevu održana ceremonija potpisivanja Ugovora o nabavci opreme za digitalizaciju mikrovalnih linkova Javnih RTV servisa BiH, uvezivanje pet informativno tehničkih centara u sistem digitalnih veza, te odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

Ugovor su u potpisali ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić i direktor kompanije Odašiljači i veze iz Zagreba Aleksandar Golub. Odašiljači i veze su na međunarodnom tenderu dostavili najpovoljniju ponudu, u skladu s kriterijem najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuda OiV-a je iznosila 6.657.300 konvertibilnih maraka sa PDV-om.

Nakon ceremonije potpisivanja ministar Hadžić i predstavnik hrvatske firme su govorili o tome šta Bosni i Hercegovini donosi proces digitalizacije, te kako u vrlo kratkom vremenu uraditi taj posao, koji su nama susjedne zemlje mahom već okončale.

"Početak realizacije ovog projekta je sigurno jedan od najvažnijih zadataka od javnog i državnog interesa u BiH. Siguran sam da započinjemo jednu novu kvalitetniju razvojnu fazu u ovoj oblasti odnosno u oblasti elektroničkih komunikacija u BiH uopšte", izjavio je nakon potpisa ugovora ministar Hadžić.

Planirano je da prva faza bude završena u ljeto ove godine. Riječ je o Multipleksu A koji je namijenjen javnim servisima. U toj fazi je predviđeno uvezivanje pet informativno-tehničkih centara u sastav digitalnih veza i odašiljača u pokrivanju digitalnim signalom područja Sarajeva, Mostara i Banje Luke. Predviđeno je da izvođač radova posao na realizaciji prve faze digitalizacije koji podrazumijeva instaliranje i povezivanje sve opreme i uspostavljanje funkcionalnog tehničkog rješenja za DVB-T završi u roku od 120 dana.

Ministar je podsjetio kako se gotovo tri godine čekalo na potpisivanje ugovora zbog pritužbi na raspisane tendere. Provedbu digitalizacije Hadžić je nazvao projektom od državnog interesa, dodajući kako je to najvažniji projekt Ministarstva prometa i komunikacija BiH uz preuzimanje kontrole zračnog saobraćaja i gradnju autoceste na koridoru V-c.

Aleksandar Golub je kazao kako je posao dobiven na iznimno zahtjevnom tenderu dodajući kako su Odašiljači i veze u stanju odgovoriti svim preuzetim obavezama jer se u Hrvatskoj eksperimentalno s digitalnim emitiranjem počelo još 2002. da bi 2010. bio ugašen zadnji analogni signal.

"Prijelaz na digitalnu televiziju ima uticaja na različite aspekte života", kazao je Golub dodajući kako to znači ne samo veći izbor programa nego i brži internet i upotrebu punih parametara odašiljanja.

U prvoj fazi digitalizacije slijedi uspostava bazične infrastrukture na području Sarajeva, Banje Luke i Mostara, a u drugoj bi fazi, koja bi trebala biti dovršena do kraja ove godine, bila povezana područja Trebinja, Posušja, Livna, Bihaća i Travnika.

teve ba