Imenovano Povjerenstvo za izradu prijedloga strategije prelaska na DVB-T2

Imenovano Povjerenstvo za izradu prijedloga strategije prelaska na DVB-T2

Imenovano Povjerenstvo za izradu prijedloga strategije prelaska na DVB-T2

 Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture 6. listopada 2015.  donio je odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga strategije prelaska  digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskoga pojasa od 700 MHz. Prema preporukama Europske komisije predviđeni je rok prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav  DVB-T2 i oslobađanje frekvencijskoga pojasa od 700 MHz 2020. godina.
DVB-T2 je trenutačno najnapredniji sustav za digitalnu zemaljsku televiziju (DTT). Uz istu snagu odašiljača u odnosu na sadašnji sustav DVB-T sustav omogućuje bolje pokrivanje, a zbog veće učinkovitosti prijenos većega broja televizijskih kanala ili prijenos istoga broja kanala znatno više kvalitete. DVB-T2 podržava prijenos televizije standardne kvalitete (SD), televizije visoke kvalitete (HD), ali i televizije ultravisoke kvalitete (UHD), što dosad nije bilo moguće ili je bilo neučinkovito. 

Članovima su Povjerenstva imenovani:
–    dr. sc. Ana Katalinić Mucalo, predstavnica Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, voditeljica Povjerenstva
–    Krešo Antonović, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, zamjenik   voditeljice Povjerenstva,
–    Ivančica Urh, zamjenica predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
–    Krešimir Šakić, zamjenik predstavnice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
–    Igor Barlek, predstavnik tvrtke VIPnet d.o.o.
–    Milan Frenštacki Živković, predstavnik Ministarstva kulture
–    Boris Postnikov, zamjenik predstavnika Ministarstva kulture
–    Petar Čavlović, predstavnik Hrvatske gospodarske komore
–    Ljubica Herceg, zamjenica predstavnika Hrvatske gospodarske komore
–    Željko Hranilović, predstavnik tvrtke Hrvatski Telekoma d.d.
–    Bernard Kovačević, zamjenik predstavnika tvrtke Hrvatski Telekom d.d.
–    Srečko Husnjak, predstavnik tvrtke Nova TV d.d.
–    Božo Zeba, predstavnik Ministarstva uprave
–    Zoran Luša, zamjenik predstavnika Ministarstva uprave
–    Duško Zimonja, predstavnik Hrvatske radiotelevizije
–    Ernest Strika, zamjenik predstavnika Hrvatske radiotelevizije
–    Denis Mikolić, predstavnik Nacionalne udruge televizije
–    Damir Vujinović, zamjenik predstavnika Nacionalne udruge televizije 
–    Tigran Vržyna, predstavnik tvrtke Odašiljači i veze d.o.o.
–    Zvonko Glavaš, zamjenik predstavnika Odašiljači i veze d.o.o.
–    Ivan Sabljić, predstavnik tvrtke Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge
–    Luka Aralica, zamjenik predstavnika tvrtke Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge
–    Domagoj Frank, predstavnik tvrtke Hrvatske pošte d.d.
–    Vedran Bubalo, zamjenik predstavnika tvrtke Hrvatske pošte d.d.
–    Damir Hajduk, predstavnik Agencije za elektroničke medije
–    Stanislav Bender, zamjenik predstavnika Agencije za elektroničke medije
–    Zoran Janković, predstavnik tvrtke RTL Hrvatska d.o.o.
–    Tonko Weissmann, zamjenik predstavnika tvrtke RTL Hrvatska d.o.o.

Uvođenjem DVB-T2 tehnologije oslobodit će se frekvencijski opseg od 694-790 MHz odnosno njegova prenamjena i dodjela za pokretne službe te dodatni razvoj usluga mobilnih operatera.

Satmultimedia