Izdane DVB-T dozvole za testiranje signala u BiH

Izdane DVB-T dozvole  za testiranje signala u BiH

Izdane DVB-T dozvole za testiranje signala u BiH

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je pozitivno odgovorila na podnesene zahtjeve javnih radio-telvizijskih servisa, Radio-televizije BiH i Radio-televizije Federacije BiH, za izdavanje dozvola za korištenje opreme nabavljene u prvoj fazi digitalizacije javnih RTV servisa u BiH, saopštila je Agencija.

Dozvole su izdane za sve uređaje koji su već instalirani i prošli fazu tehničkog prijema.

Ovim su otklonjene sve prepreke za početak digitalnog emitiranja TV signala tri javna servisa na širem području Sarajeva i Mostara. Dozvole počinju važiti od 1.03. 2016. godine.

Agencija očekuje da će u najskorije vrijeme dobiti zahtjeve za dozvole i za ostalu opremu koja je trenutno u fazi instaliranja na području grada Banja Luke.

U obavijesti se napominje da su u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, u toku intenzivne pripreme na izmjeni dosadašnje Odluke o načinu korištenja multipleksa A kojim će se omogućiti, pored emitiranja TV programa Javnih servisa i istovremeno emitiranje komercijalnih TV stanica.